Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOF043, 3098 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-11-10 Stoppdatum 2015-11-10
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1682
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: