Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA KOLSJÖN, 302 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-12-01 Stoppdatum 2015-12-01
Mängd (ton): 3,10 Kostnad totalt: 3968
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: