Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VATTNETJÄRNET, 1065 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-24 Stoppdatum 2015-10-24
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1546
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: