Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ålsjön doserare, 16 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-01-01 Stoppdatum 2015-12-31
Mängd (ton): 40,83 Kostnad totalt: 22620
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,8
Kalkursprung: Uddagården Metod: Doserare
Kommentar: