Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTRA KNÄVATTEN, 3316 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-09 Stoppdatum 2015-08-09
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 4567
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: