Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTAS022, 7669 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-12 Stoppdatum 2015-08-12
Mängd (ton): 2,06 Kostnad totalt: 3513
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: