Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF006, 2122 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-22 Stoppdatum 2015-10-22
Mängd (ton): 6,18 Kostnad totalt: 9923
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: