Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL027, 3004 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-11-25 Stoppdatum 2015-11-25
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 2784
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: