Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUASJÖN, 151 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-22 Stoppdatum 2015-08-22
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 2733
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: