Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BULLERN, 1194 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-04 Stoppdatum 2015-08-04
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 3177
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: