Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUVATTNET, 1039 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-12 Stoppdatum 2015-08-12
Mängd (ton): 12,95 Kostnad totalt: 19272
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: