Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: DRÄGGSJÖN, 135 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-12-12 Stoppdatum 2015-12-12
Mängd (ton): 12,45 Kostnad totalt: 17142
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: