Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FLATEVATTNET, 1351 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-11-11 Stoppdatum 2015-11-11
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1551
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: