Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FÅGELTJÄRNET, 1270 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-06 Stoppdatum 2015-08-06
Mängd (ton): 8,08 Kostnad totalt: 12585
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: