Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GESEBOLS SJÖ, 306 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-11-15 Stoppdatum 2015-11-15
Mängd (ton): 90,00 Kostnad totalt: 85594
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: