Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRUNDASJÖN, 396 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-11-24 Stoppdatum 2015-11-24
Mängd (ton): 10,45 Kostnad totalt: 13291
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: