Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HISSHULTASJÖN, 634086 143041 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-11-15 Stoppdatum 1999-11-15
Mängd (ton): 11,19 Kostnad totalt: 8369
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: