Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÅRDSJÖN, 903 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-23 Stoppdatum 2015-08-23
Mängd (ton): 17,00 Kostnad totalt: 19973
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: