Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KARLEVATTNET, 1177 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-08 Stoppdatum 2015-08-08
Mängd (ton): 3,10 Kostnad totalt: 4715
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: