Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kölvikstjärn, 806 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-15 Stoppdatum 2015-08-15
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 16080
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: