Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖKASJÖN, 634158 143920 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-10-26 Stoppdatum 2002-10-26
Mängd (ton): 14,99 Kostnad totalt: 10268
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: