Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kdos La Vänneån Vivljunga, 5002 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-01-01 Stoppdatum 2015-12-31
Mängd (ton): 43,29 Kostnad totalt: 63646
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 53,1
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Doserare
Kommentar: