Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ATTSJÖN, 630895 145987 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-10 Stoppdatum 2015-10-10
Mängd (ton): 13,00 Kostnad totalt: 13312
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: