Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÄEN, 628781 136365 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-04-28 Stoppdatum 2015-10-15
Mängd (ton): 145,15 Kostnad totalt: 147327
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Båt
Kommentar: