Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÅLASJÖN, 634215 144126 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-12-19 Stoppdatum 2000-12-19
Mängd (ton): 4,72 Kostnad totalt: 3633
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: