Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSSJASJÖN, 628038 135486 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-03-14 Stoppdatum 2015-03-14
Mängd (ton): 14,02 Kostnad totalt: 21324
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: