Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÅLASJÖN, 634215 144126 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-11-17 Stoppdatum 1999-11-17
Mängd (ton): 4,66 Kostnad totalt: 3485
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: