Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Högsjön, 635387 131653 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-11-13 Stoppdatum 2015-11-13
Mängd (ton): 40,64 Kostnad totalt: 40762
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: