Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HDF.16, 13VÅTM103000Fage16 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-30 Stoppdatum 2015-10-30
Mängd (ton): 3,09 Kostnad totalt: 4965
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: