Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GV.böl.23, 13VÅTM99000Bölarp23 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-03-15 Stoppdatum 2015-03-15
Mängd (ton): 26,01 Kostnad totalt: 43254
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: