Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bredsjön, 652047147336 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-01 Stoppdatum 2015-10-01
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt: 4949
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: