Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rösjön, 653438148664 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-01 Stoppdatum 2015-10-01
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 7553
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: