Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gölen, 101190 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-03 Stoppdatum 2015-09-03
Mängd (ton): 1,03 Kostnad totalt: 1648
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: