Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hanhyltagölen, 101282 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-05 Stoppdatum 2015-09-05
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1557
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: