Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Havrafällesjö, 098606 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-11 Stoppdatum 2015-10-11
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt: 22819
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: