Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Hösjö, 098294 Budgetår: 2015
Startdatum: 2016-01-15 Stoppdatum 2016-01-15
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 3242
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: