Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT006006, 06VAT006006 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-31 Stoppdatum 2015-08-31
Mängd (ton): 10,82 Kostnad totalt: 17264
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: