Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT053007, 06VAT053007 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-04 Stoppdatum 2015-10-04
Mängd (ton): 6,99 Kostnad totalt: 10934
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: