Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Angsjön, 101425 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-12 Stoppdatum 2015-09-12
Mängd (ton): 4,92 Kostnad totalt: 7690
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import