Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hökasjön, 098479 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-24 Stoppdatum 2015-10-24
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 6411
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import