Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lönebergssjön, 098437 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-25 Stoppdatum 2015-10-25
Mängd (ton): 2,95 Kostnad totalt: 4691
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import