Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Yxanshultasjön, 074191 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-12-18 Stoppdatum 2015-12-18
Mängd (ton): 4,95 Kostnad totalt: 8540
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import