Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT017018, 06VAT017018 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-11 Stoppdatum 2015-09-11
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 7844
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import