Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT017060, 06VAT017060 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-15 Stoppdatum 2015-09-15
Mängd (ton): 111,07 Kostnad totalt: 173609
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import