Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT012008, 06VAT012008 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-01 Stoppdatum 2015-09-01
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 9574
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import