Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT030025, 06VAT030025 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-26 Stoppdatum 2015-08-26
Mängd (ton): 60,54 Kostnad totalt: 96554
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import