Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT040015, 06VAT040015 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-07 Stoppdatum 2015-09-07
Mängd (ton): 4,92 Kostnad totalt: 7783
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import