Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT059139, 06VAT059139 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-08 Stoppdatum 2015-10-08
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1540
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: