Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT060022, 06VAT060022 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-05 Stoppdatum 2015-10-05
Mängd (ton): 11,02 Kostnad totalt: 17248
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: