Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kärrsjöbäcken, våtmark 9, mo038 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-02-17 Stoppdatum 2015-02-17
Mängd (ton): 3,08 Kostnad totalt: 4950
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: